Kategorie
Aktualności

Cytadela na Górze Gellérta, 1897 rok

Symboliczne usunięcie fragmentu muru znajdującego się nad wejściem do cytadeli nastąpiło po przekazaniu kluczy do miejsca przedstawicielom Rady Robót Publicznych. Jeszcze przez kilka lat teren cytadeli będzie polem do popisu dla miejscowych złodziei, po czym nastąpi jej remont i zmiana charakteru miejsca kojarzonego do tej pory z austriackim uciskiem po Wiośnie Ludów.