Kategorie
Aktualności

Türbej Gül Baby – poturecka pamiątka w Budapeszcie

Dzisiaj zapraszam do odwiedzenia grobowca Gül Baby, derwisza nazywanego „ojcem róż”.

Tego rodzaju mauzolea nazywane są „türbe”. Ten w Budapeszcie, znajdujący się na – a jakże – wzgórzu róż, jest najbliżej położoną od Polski tego typu nekropolią. Powstał w XVI wieku i upamiętnia muzułmańskiego zakonnika, który w 1541 r. przybył do Budy wraz tureckimi wojskami okupacyjnymi. Zgodnie z legendą zmarł 2 września 1541 r. w czasie uroczystości dziękczynnych za zdobycie miasta. Ku jego czci zorganizowano uroczysty pogrzeb, w którym wziął udział sam sułtan Sulejman Wspaniały i, według legendy, dołączył nawet do niosących trumnę.

Miejsce to wielokrotnie odnawiano, czasami zupełnie zmieniając jego turecki charakter. Ostatnia restauracja miała miejsce kilka lat temu i już od nieco ponad roku podziwiać można to, co widzimy właśnie na zdjęciach.????